Contact Us

ATMA DARSHAN YOGASHRAM

Dayananda Sagar College Road,
Kumaraswamy Layout,
BANGALORE – 560 078.

Ph: 6664016 / 6667369

Fax: 6669972

E-mail: adyogashram@yahoo.com
ady@atmadarshan.org